สพป.สบ.๑×

☰MENU

สมุดโทรศัพท์ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
กลุ่มอำนวยการ งานประชาสัมพันธ์
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
ค้นหาจาก 
พิมพ์ : ชื่อ - สกุล 


รายงานสถิติการให้บริการ 20 ครั้ง